normkritiskpraksis

Button

normkritiskpraksis

Button

LGBT+rådgivning

Kursus for frivillige og professionelle rådgivere

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er for rådgivningstilbud, som ønsker at kunne møde LGBT+ personer og deres nærtstående på en hensigtsmæssig og hjælpsom måde. Kurset kan tilpasses det enkelte rådgivningstilbuds behov og arbejdsområde, fx med særlig viden om LGBT+ personers udsathed ifm. problematikker som ensomhed, misbrug, hjemløshed m.m.

Rådgiverne introduceres bl.a. til:

  • Viden om LGBT+ målgruppen og psykisk mistrivsel
  • Minoritetsstress og hyperopmærksomhed
  • Barrierer for at søge og tage imod hjælp
  • Hvad kan jeg lytte efter som rådgiver?
  • Hvad er hjælpsomt for målgruppen?
  • Henvisningsmuligheder

Undervisningsform

Undervisningen består af oplæg, refleksionsøvelser og diskussion. Der vil være tid til erfaringsudveksling og spørgsmål.

Praktisk

Målgruppe

Frivillige og ansatte rådgivere i rådgivningstilbud

Undervisningsform

Oplæg, refleksionsøvelser og diskussion.

Undervisere

Julie

Omfang

2-4 timer afhængig af rådgivningens ønsker og deltagerantal

Pris inkl. moms

11.250 kr. for 3 timer

Lokalitet

Afholdes i rådgivningens lokaler, med mindre andet aftales

Deltagerantal

Tilpasses rådgivningens behov

Kontakt

Huset for Køn, Krop & Seksualitet

Schleppegrellsgade 4, kld.

2200 København N

Huset@normkritiskpraksis.dk

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE