normkritiskpraksis

Button

normkritiskpraksis

Button

LGBT+ i psykoterapi

Kursus for psykologer og psykiatere

Styrk din praksis: DOs and donts på lgbt+

Kurset er tilegnet psykologer og psykiatere, som ønsker at finde vej i landkortet af "dos and don'ts" på LGBT+-området.

Mange dygtige fagfolk kan opleve en usikkerhed, når de står over for LGBT+klienter/-patienter i deres arbejde. En usikkerhed, der kan påvirke det terapeutiske arbejde både for klient og behandler.

Derfor tilbyder vi her et kursus, der giver dig en indføring i den væsentligste viden om klientgruppen, de komplekse minoritetsspecifikke udfordringer som klientgruppen møder og hvordan du som fagperson kan skabe et trygt rum for dig og klienten.

Udbytte

  • Faglig viden om LGBT+-området
  • Kendskab til minoritetsspecifikt sprogbrug
  • Redskaber til at skabe et trygt rum for klienten/patienten
  • Viden om klientgruppens trivsel
  • Viden om og redskaber til håndtering af minoritets-stress
  • Screening og udredning for kønsdysfori
  • Redskaber til at guide klienter i behandling på CKI

Uddybning

LGBT+-området er stærkt omdiskuteret og det kan derfor være vanskeligt at sortere i henholdsvis viden og holdninger på området. Derfor vil du på kurset blive præsenteret for de videnskabelige og faglige perspektiver på feltet og samtidig få plads til at reflektere over gråzoner og uklarheder.

På kurset vil du blive klædt på til at forholde dig reflekterende og fagligt til feltet og samtidig forbinde det til praktiske redskaber til et tryghedsskabende møde med klientgruppen.

LGBT+-personer er en befolkningsgruppe, der slår ud på alvorlige trivselsparametre såsom bla. selvmordsforsøg, misbrug og affektive lidelser. Samtidig lader denne gruppe til at føle sig utrygge ved psykoterapeutisk behandling bl.a. pga. frygt for stigmatisering og patologisering fra behandlere.

Derfor er der i høj grad brug for viden om, hvordan du som psykolog, psykoterapeut eller psykiater forholder dig til minoriserede grupper, identificerer og håndterer dynamikker, der knytter sig til minoritetsliv sideløbende med behandlingen af klienten/patientens problemstilling(er).

Kurset afsluttes med et kursusbevis.

Praktisk

Dato

13. til 14. november 2024

Tidsrum

Kl. 9.00 til 16.00

Målgruppe

Psykologer, psykoterapeuter, psykiatere

Undervisere

Cand.psych. Amalie Otkjær Brøgger

Cand.psych Charlie Hedman

Pris inkl. moms

3500 kr.

Lokalitet

København

OM UNDERVISERNE

Psykologerne Charlie Hedman og Amalie Otkjær Brøgger stiftede i 2019 praksisfællesskabet Huset for Køn, Krop & Seksualitet, hvorfra de dagligt arbejder med minoriserede klienter og klienter der bryder med normer for køn og seksualitet.

Begge er uddannede psykologer fra Københavns Universitet og i 2020 udviklede og drev de projektet SaferSpace, som var en gratis samtalepakke til transpersoner og nonbinære i behandling på Center for Kønsidentitet, finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Amalie og Charlie har udviklet oplæringsforløb og undervisning for Rådgivere på LGBT+området og har sammen undervist og superviseret rådgivere i bl.a. LGBT+Danmark siden 2015.

Sammen underviser de i på psykologistudet på Københavns Universitet i LGBTQ+-psykologi og queer-tænkning.

Kontakt

Huset for Køn, Krop & Seksualitet

Schleppegrellsgade 4, kld.

2200 København N

Huset@normkritiskpraksis.dk

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE